Lớp Dược 1982 - 1987 Nội Quy
Nội Quy Diễn Đàn
Để tiếp tục bạn phải đồng ý với Nội Quy sau:

Việc ghi danh vào diễn đàn hoàn toàn miễn phí!
Trước khi ghi danh tất cả đều phải đồng ý bản nội quy sau:

Nội Quy Diễn Đàn- Tất cả các nội dung tham gia Diễn đàn yêu cầu:
 • KHÔNG vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam
 • KHÔNG vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam
 • KHÔNG liên quan đến chính trị, tôn giáo.
 • KHÔNG liên quan đến H A C K, bẻ khóa...
 • KHÔNG đả kích lẫn nhau.
 • PHẢI giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, gõ tiếng Việt có dấu, hạn chế tối da sử dụng tiếng nước ngòai.
- Quy định về bài viết:
 • Không spam bài.
 • Không gửi một nội dung ở nhiều nơi.
 • Trước khi viết bài vui lòng xem qua diễn đàn xem đã đề cặp chưa.
 • Nội dung tiêu đề, bài viết phải rõ ràng.
 • Đối với các chuyên mục có sẵn mẫu, thành viên phải gởi bài theo mẫu qui định.
 • Khi muốn cám ơn người gởi bài, chỉ cần nhấn nút lệnh “Xin cảm ơn”.
- Quy định về chữ ký
 • Không được dài quá 5 dòng chữ (tính dòng trống).
 • Không được sử dụng cỡ chữ lớn hơn 3
- Quy định về mua bán, đấu giá
 • duoc82.com không có trách nhiệm giải quyết việc khiếu nại của thành viên liên quan đến chuyện mua bán, đấu giá.
 • Bài viết có nội dung liên quan đến Mua Bán, đấu giá phải gởi vào đúng chuyên mục “Mua Bán”.
 • Nội dung của bài mua bán, đấu giá phải tuân thủ mẫu sẳn có.
 
 
Ban Quản Trị Diễn ĐànMúi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:05 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.7.1 Copyright © 2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.